SRK, Alia and Esha at Archhar’s Fashion Show

Mumbai: Actor Shah Rukh Khan and fashion designer Archhar Kochar during her Fashion Show in Mumbai on Jan 7, 2017. (Photo: IANS)
Mumbai: Actor Shah Rukh Khan and fashion designer Archhar Kochar during her Fashion Show in Mumbai on Jan 7, 2017. (Photo: IANS)
Advertisement

Actors Shah Rukh Khan and Alia Bhatt, Actress Esha Gupta during the Archhar Kochar’s Fashion Show in Mumbai